Takim rajonal për te drejtat e pacientëve me sëmundje të rralla. Bashkimi i shërbimeve shëndetësore dhe të kujdesit shoqëror për familjet me sëmundje të rralla. 7-9 Qershor 2019, Hotel Drim, Struga, Maqedonia e Veriut. http://challenges.mk/mk/4767-2/

TAKIMI RAJONAL I GAUCHER

Takimi i 7-të i Evropës Juglindore për sëmundjet e rralla. Kongresi i Parë i Shoqatës Maqedonase për Sëmundje të rralla. Ndarja e njohurive – përmirësimi i bashkëpunimit. http://challenges.mk/mk/4769-2/

Takimi i 7-të i Evropës Juglindore për sëmundjet e rralla. Kongresi i Parë i Shoqatës Maqedonase për Sëmundje të rralla. Ndarja e njohurive – përmirësimi i bashkëpunimit. JETA ME SFIDA, Shoqëria Maqedonase për sëmundje të rralla. http://challenges.mk/en/7th-rare-diseases-in-south-east-europe-meeting-7-9-june-2019/