Post Types

30Sep 2017

Shoqata Shqiptare e Sëmundjeve të Rralla bëhet pjesë e Eurordis (European Association of Rare Diseases) EURORDIS – Shoqata Europiane e Sëmundjeve të Rralla është unike në llojin e saj, një bashkim jofitimprurës i mbi  700 organizatave të pacientëve të sëmundjeve të rralla nga mbi 60 vënde të ndryshme që bashkëpunojnë për përmirësimin e jetëve të […]

21Feb 2017

Dita e semundjeve te rralla zhvillohet cdo vit ne diten e fundit te muajit Shkurt. Objektivi kryesor i Dites se Semundjeve te Rralla eshte te rrise vemendjen e publikut te gjere dhe te vendimmarresve rreth semundjeve te rralla dhe impaktit te tyre

01Mar 2012

Shoqata e Semundjeve te Rralla organizoi ne daten 28.02.2017, prane ambjenteve te Qendres Spitalore Universitare “Nene Tereza”, takimin e saj te pare me te gjithe pacientet