06May 2018

Në datën 4 maj 2018 u zhvillua konferenca e parë e Shoqatës së sëmundjeve të rralla me temë “Shoqata e sëmundjeve të rralla, aktualiteti dhe perspektiva” Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga shoqata europiane e sëmunjdeve të rralla dhe nga shoqatat homologe në Evrope, ndër të cilat përmëndim Znj Vlasta Zmazek e cila është […]

09Jun 2019

Takim rajonal për te drejtat e pacientëve me sëmundje të rralla. Bashkimi i shërbimeve shëndetësore dhe të kujdesit shoqëror për familjet me sëmundje të rralla. 7-9 Qershor 2019, Hotel Drim, Struga, Maqedonia e Veriut. http://challenges.mk/mk/4767-2/ TAKIMI RAJONAL I GAUCHER Takimi i 7-të i Evropës Juglindore për sëmundjet e rralla. Kongresi i Parë i Shoqatës Maqedonase […]

28Jul 2019

Cdo ditë mijëra njerëz në të gjithë botën infektohen rishtazi nga hepatiti viral. Kjo sëmundje është plotësisht e parandalueshme. Në të gjithë botën nuk po bëhet sa duhet për të ndaluar infeksionet e reja. Për këtë arsye, ne diten e Hepatiteve, 28 korrik, në Shqipëri u përqëndrua vemendja në mënyrën e  parandalimit, që të fuqizojë […]

  • 1
  • 2